PekkaTiitinen

Kemiläisten lasten ja nuorten terveydellä ei voi leikkiä

Kemin valtuusto on keväällä ison asian äärellä kun päätetään siitä, minkälainen kouluverkko kaupunkiimme rakennetaan. Asia on erittäin kiireinen niin opetuksen suunnittelun kuin lasten ja nuorten terveyden näkökulmasta. Ratkaisu ei ole helppo eikä yksiselitteinen. Päätöstä tehdessä pitää pystyä arvioimaan myös Kemin tulevaisuuden rakentuminen.

Valtuutettuna olen pyöritellyt ja miettinyt asiaa jo viime syksystä asti, jolloin teimme myös demareina kyselyn kemiläisille. Pohdiskelujen ja kyselyn perusteella olen henkilökohtaisesti halunnut selkeyttää omaa päätöksentekoa ohjaavat lähtökohdat ja arvomaailman. Näihin lähtökohtiin ovat vaikuttaneet myös kaupungin teettämät tilaselvitykset ja kuntalaiskyselyt. Lisäksi koulujen opettajat ja henkilökunta ovat antaneet kokonaisuuteen omia näkemyksiään.

Ensimmäisenä lähtökohtana on se, että kouluissa ja päiväkodeissa olevien lasten ja nuorten sekä henkilöstön terveydellä ei voi leikkiä vaan päätökset on tehtävä mahdollisimman nopeasti ja toimeen on tartuttava jo tämän vuoden aikana.

Toinen merkittävä tekijä on, kuinka takaamme kasvatuksellisesti sellaisen ympäristön, jossa lapsilla ja nuorilla on parhaat mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaikka olen itse toiminut opettajana 18 vuotta, halusin saada arjessa toimivien opettajien näkemyksen. Heidän selkeä viesti oli se, että ylä- ja alakoulujen välinen raja pitää mahdollisuuksien mukaan pystyä poistamaan. Toimiva yhtenäiskoulu mahdollistaa paremman oppilaantuntemuksen ja vuorovaikutuksen opettajan ja oppilaan välillä. Kemiin tarvitaan 1-9 kouluja. Tätä tukee myös kokemus siitä, että yli suuret yläkoulut eivät ole optimaalisia murrosikäisten oppilaiden kasvun tukemisessa. Tämän vuoksi Karihaaran koulu tulee remontoida 1-9 kouluksi. Kivikon koulun oppilaat voidaan sijoittaa 5 luokan jälkeen asuinpaikka huomioiden joko Syväkankaan tai Karihaaran koululle.

 

Kolmas tärkeä huomioitava asia on koulumatkojen pituus. Tekemämme kyselyn mukaan alakoululaisten pitää pystyä kävelemään kouluun. Kohtuulliseksi koulumatkaksi koettiin 2-3 kilometriä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Takajärven lasten sijoittaminen Syväkankaan koulun yhteyteen lopettaisi koulukyydit. Tarvittaessa Syväkankaan koulun yhteyteen voidaan rakentaa lisätilaa. Myös Koivuharjun koulu suljetaan ja lapset siirtyvät esiopetuksesta alkaen Karihaaraan ja Sauvosaaren kouluun.

 

Neljäs tekijä on luonnollisesti kaupungin budjetti. Maakuntauudistuksen myötä kaupungin budjetti tulee puolittumaan ja päätöksissä pitää huomioida kokonaiskustannukset, jotta kaupungin velkataakka ei kasva kohtuuttomaksi. Hepolan yläasteen oppilaiden on pienen oppilasmäärän vuoksi järkevin käydä yläaste Kemin Lyseon lukion yhteydessä, jolloin voidaan hyödyntää myös lukion opettajien osaamista. Lisäksi keskustan 7-9 lapset lukiolle, jolloin saadaan 2 sarjainen yläkoulu lukiolle. Hepolan päiväkoti siirretään Hepolan koulun yhteyteen. Huonokuntoisten päiväkotien osalta taloudellisesti ja toiminnallisesti olisi mielestäni järkevin sijoittaa Marttalan, Ruutin ja Toivolan päiväkodit remontoitavaan Karihaaran koulun yhteyteen. Tämä tukisi lasten kasvun kannalta tärkeitä nivelvaiheita varhaiskasvatuksen ja koulun välillä.

 

Möllärin, Kaivolinnan ja Peurasaaren päiväkodit tarvitsevat uudet yhteiset tilat. Tässä yhteydessä on keskusteluun noussut yksityisen päiväkodin tuleminen palvelutarjonnan tueksi. Tästä on Suomessa hyviä ja huonoja kokemuksia. Lopullista ratkaisua en ole henkilökohtaisesti tästä tehnyt, koska työntekijöiden näkökulmasta työehdot ovat yksityisellä sektorilla heikommat ja nämä työntekijöiden edut pitäisi jollain muotoa pystyä turvaamaan. Toinen merkittävä tekijä on se, että isojen ketjujen verotulot virtaavat pois kunnasta. Kolmas asia on se, että kaikki yksityiset päiväkodit eivät ole olleet valmiita ottamaan erityislapsia päiväkoteihinsa. Jos yksityistä päiväkotia mietitään, niin paras vaihtoehto olisi mielestäni kemiläinen päiväkoti, joka on valmis turvaamaan työntekijöiden nykyiset edut ja huolehtimaan myös erityislapsista. Muut päiväkodit jatkaisivat nykyisellään.

 

Viimeisenä teemana, kuten demareiden vaaliteemoissakin on kirjattu, on kehittää alueen kouluja toimintakeskuksiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että koulujen tiloja otetaan tehokkaammin käyttöön myös iltaisin osaksi nuorisotoimen aktiviteetteja sekä järjestöjen ja urheiluseurojen toiminnan tiloiksi. Toimintakeskuksia kehitetään alueen tarpeista lähtien. Tämä tukee myös ajatusta siitä, että tulevaisuudessa voimme lisätä harrastetoimintaa osaksi koulupäiviä ja lasten ei tarvitse viettää yksin aikaa kotona koulun jälkeen.

 

Lopuksi haluan vielä muistuttaa siitä, että yllä olevat ajatukset pohjautuvat minun tällä hetkellä käytössä oleviin tietoihin ja kevät voi tuoda vielä uutta tietoa niin kuntalaisten kuin eri selvitysten kautta. Lisäksi mahdolliset valtion homekoulujen korjaamisen tuet vaikuttavat tähän kokonaisuuteen. Näillä ajatuksilla kohti kevään päätöksentekoa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat